גיתית פישר - דולה

גיתית פישר - יקב

גיתית פישר - קצינת הקישור

גיתית פישר - חתונה